kate gerek bolyan maglumatlaryn biri hem telefon saher kodlary peydasy deger balkan welaýaty türkmenbaşy 002 43***** hazar (çeleken) 002 40***** gumdag 002 41***** etrek (gyzyletrek) 002 42***** balkanabat (nebitdag)002 22***** türkmenbaşy 002 444**** esenguly 002 45***** serdar (gyzylarbat) 002 46***** bereket (gazanjyk) 002 47***** magtymguly (garrygala) 002 48***** ahal welaýaty gypjak 001 392**** bäherden 001 31***** gökdepe 001 32***** kaka 001 33***** sarags 001 34***** tejen 001 35***** babadaýhan 001 36***** änew 001 37***** abadan 001 38***** altyn asyr 001 354**** mary welaýaty mary 005 22***** ýagty ýol 005 57***** mollanepes 005 58***** gulanly 005 59***** ýolöten 005 60***** serhetabat (guşgy) 005 61***** baýramaly 005 64***** murgap 005 65***** sakarçäge 005 66***** tagtabazar 005 68***** türkmengala 005 69***** lebap welaýaty türkmenabat (çärjew) 004 22***** gowurdak 004 31***** nyýazow 004 32***** gazojak 004 38***** çarşaňňy 004 40***** halaç 004 41***** hojambaz 004 42***** garabekewül 004 43***** atamyrat (kerki) 004 44***** darganata 004 45***** dänew 004 46***** saýat 004 47***** farap 004 48***** sakar 004 49***** seýdi 004 61***** dostluk 004 65***** daşoguz welaýaty daşoguz 003 22***** tagta 003 40***** ýylanly 003 43***** akdepe 003 44***** gubadag 003 45***** boldumsaz 003 46***** köneürgenç 003 47***** nyýazow 003 48***** türkmenbaşy 003 49*****

Köneler, Bayja tarapyndan 5 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir