0880-den kim jan edenligi barada sms gelende bu kimka diyyaniz we nomere basyp kimdigini bilmek ucin jan edip yapyanyzmy adyny gorenson ? Mundan beylak 0880+ programmasy jan eden adamyn adyny gorkezmek bilen muny yenillesdirer. Telefonynyza almak ucin: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.belgi.pls0880

Köneler, shahyr tarapyndan 5 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir