Köpümiziň bilşimiz ýaly 42-nji gradusda ýerleşýän Türksat2A/3A sputniginden Ntvspor, Star ýaly kanallar ýapylypdy. Soňra Türksat 4A sputnigi şol öňki gradusdan iýul aýynyň 14-ne işe başlamalydy. Ýöne Remezan aýy bolansoň biraz wagtyny süýşirip belli wagt aýtmandylar. Ine indi nesip bolsa şu aýyň sentýabryň 17-sinden 18-ne geçilýän gije Türksat 4A işläp başlar.

Köneler, mirasymyz tarapyndan 5 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir