Oz partamyn yanyna gelip pikirlenyan. Edil sol wagt hem Gurbannazar Ezizowyn “Entak sadalykdan zyyan ceken yok” diyen setirleri bialac yadyma dusyar. Emma men... Dogrusy mende beyle dal oz sadalygymdan ejir cekdim. Barybir men oz sadalygyma okunmeyan ol hasiyet mana gerek juda gerek yone men piker etmandim meni atmak ucin oz okumy ozume ulanjaklaryny bilmandirin. Hawa sen gaty alysda, menden juda uzakda sen yone menzil dalde yurek uzakda. Hacanda yanymda sen bolan bolsan onda belki beyle bolmazdy yone sen has uzaga gitdin. Menin hazir yuregim agyryar, meni soymanin ucin dalde meni aldanyn ucin. Dogrusy indi menin ucin sen beyleki adamlardan birjikde tapawudyn yok. Wagt geler ahli zadyn hasaby bardyr. Belki yatlarsyn belki bolsa yok. Ol oz islegin. Menin ucin barybir. Menin ucin barybir diymegimi men aytmadym ony aytmaga meni mejbur etdin. Yone bir zady bilyan menin pikirim iru-gic dogry boljagyny bilyan..

Köneler, burguttm tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir