Süýji arzuwlary ýüregme düwüp, otyryn hyýallañ düýbüne cümüp, birden gelnim bolsañ ykbalym cüwüp, gepime sözüme düshünýän bol sen! Ogul gyz bäbekden getir bir-neme, gadyryñ has artar bolañsoñ Ene, kir ýuwup mal gara ot bermän diñe, dürli tagamlaram bishirýän bol sen! Ýüzüñ gülüp dursun ertir hem agsham, özüñ bol öýmüzüñ keshdesem nagsham, gepiñi etmesin il-günem goñsham, arzyly ýashmagy ýashynýan bol sen!

Köneler, Agent007 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir