“Sada bolsun ogulynyz gyzynyz” Gurbannazar Ezizow Sadalyk we edep Sadalyk bezeyar ynsan kalbyny Sada bolun, sada bolun doganlar Sada bolup munda zyyan ceken yok Esasy zat sada bolun adamlar Onki wagtlar bardy seyle ynsanlar Egni nahdan yurekleri yupekden Su wagt kopelip, depa cykypdyr Dasy yupek bolup yurek mitgeller Hanha bir yigit dur dursy medenyet Boynunda galstuk, egninde penjek Gapdalynda yukli bir ene baryar Nepi degmez gaytam yykylsa guljek Hanha bir gozel dur “kemsiz” bir gozel Eger sahyr bolsan yazyber gazal Tup yssyda yapyar ejesi nanyn Ol gozelmiz bolsa hamana hanym şahsy doredijilik

Köneler, burguttm tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir