MENIN SOYGULI SAHYRYM ,YAZYJYM , TERJIMECIM, FILOLOGYM, EDEBIYATSYNASYM TURKMENIN BEYIK OGLY KERIM GURBANNEPESOWY YATLAP MENZETME!!! Ukrayin ilinde , sowukda galdy Menin talyp wagtym sen talyp wagtyn Koneje obsitda , kici saherde Galan talyp wagtym ,wah talyp wagtym Bir yandan bigunokdy , bir yandan zacyot Zacyot hezillikdi , bigunok haybat Sol ajap yyllara gelipdi gabat Menin talyp wagtym Sen talyp wagtyn Howa sowayardy , yshk kopelyardi Okayandan okamayan has kopelyardi Data azalyardy ish kopelyardi Menin talyp wagtym Sen talyp wagtyn Hepdeler tiz gecdi tiz gecdi seyle Kimlere kurortdy kimlere turme Men diydim gruppam okalyn yene Soygun oz wagty bar Okuwyn oz wagty Tas sahyr edipdi gyzlaryn gorki Sahyr bolupdym hem bolardym belki Yone gystanmaly dal yazsanda ilki Sabryn oz wagty bar Soygun oz wagty Sol wagt gapydan geldi kurator Tur Akatow gitde dekany getir Diyip seslenende bizin kurator Gormandim kursumyn beyle Az wagtyn Bobina seslendi etman atiyac Ocistleniya etjege taparyn alac Bizin kimin birek -birege matac Gormandim ne dekan Ne mugallym wagtym Gapyda hay-haylap bir garry dayza Elmydam durandyr bolsada oyle Tanalar oytmandim turkmenler beyle Propusk berilyar yygna Saz wagty Eje-kakamyzdan alyp ak pata Diplom almaklyga edipdik wada Ya okatmadylar ya okamadym Bilmen bosja cykdym yylyn may wagty. Okajak wagtlarym okatmadylar Islemedik wagtym oka diydiler Dogrusy elinden gelenni etdiler Menin talyp wagtym Sen talyp wagtyn Bagyslan oterak gecaydim oytyan Okuw gunlerimi yatlayan hokman Aydan zatlaryna pitwa etman Gezen talyp wagtym Wah talyp wagtym Dogry yarym aydan dolandyk biz son On talypdyk welin talyp dal onsan Men ucina dine dine sen bolsan Hema menin bagtym Hemem oz bagtyn Sol mahal gorupdum sende guwanjy Gozlerin tamizdi edil pak hunji Sen mana berende uly ynanjy Soldy in mert wagtyn Iz ejiz wagtyn Sonky yylym sonky sapar aylandym Elbetde arzuwym diplommam aldym Emma yeke zady seyle gozledim Menin talyp wagtym Sen talyp wagtym Uniwerem otur onki yerinde Obsagada otyr onki yerinde Sol mugalymam otyr onki yerinde Bir tapmadyk zadym onki yerinden Menin talyp wagtym Sen talyp wagtym Wah talyp wagtym .

Köneler, Gokasman tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir