düýn jahan çempionatynyň saýlama oýynlarynyň etaplarynda aziýa yklymynda hem nobatdaky 5 nji tur oýunlar bolyp geçdi. iň merkezi oýunlaryň biri hasap edilen oýun Tähranda bolyp geçdi, onda a toparyň öňdebaryjylary duşyşdy diňe bir aziýada däl eýsem tutuş dünýäde öz ornuny tapyp başlan milli ýygyndy hasaplanýan günorta koreýa milli ýygyndysy eýranyň myhmany bolyp 0:1 ýeňlişe sezewar boldylar. oýnuň 55 nji minudynda şojoi meýdandan çetledilene garamazdan 75 nji minutda Jawod nekunamyň salan goly goňşylarmyza ajaýyp ýeňişi getirdi,

Köneler, 1merdan tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir