Men Atatürk üneversitesinde matematik bölümünde okayanda ukuwu bitirdikden sonra turkmenistan menim deplomymy kabul edyamika, iş tapsa bolyamy. şu soragyma kim jevap yazsa ondan Allah razy bolsun!!!

Köneler, risaleinur tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir