1991 nji yyl italiya alp daglary .şol yyl alpinizler bir mumiyan üstünden bardylar taryhy 5300 yyllyk.birnaçe yyl sergilenikden son bolsa ol mumiya bize uly sowgat berdi.yagny alymlar onun bir egnini alyp dnk syny gördüler. we bu barlagdan çykan netije göra rak keseline bir derman ya ony bejermek üçin bir yol tapanlygyny aytdylar.yagny ol adam hem bir wagt rak keselini başdan geçiren .alymlarayn pikirçe bu rak keseli genden gene(nesilden nesle) geçyami ya da yokuşyarmy .eger bu zatlar açyklansa ylym üçin uly goşant goşjaklaryny dine bir munun bilen çaklanman rak keselinin önüni yüze çykmadan ön alynyp biljekdigini aytdylar.bu mumiya dine bir rak keseli dal başgada köp howply keseller hakda köp zat bilse bolar.(bbc zhurnalyndan)

Köneler, nlo tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir