Salam dostlar Men su gunki su vagtky gidip oturan Real-city, Zenit-malaganyn oýnuny görip blmk gaýrat edip gutarandan soñ shody aýtsanyz sizden minnetdar bolardym.

Köneler, yalancy tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir