Salam talyplar.com agzalaryna! Gowmy yagdaylarynyz, bir zatlar yazmagada cekinyanem..

Köneler, jenika tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir