Belent bashlaryny asmana dirap, gyshda gaŷalarny ak dona bûrap, ata-babamyzyn namysyn gorap, mesgen tutan ŷeri goja balkanym. suŷji suwly,çeshme-çaŷly gûzerler, boz jerenler messan-messan gezerler, gaŷalanda galan gadymy yzlar, arça,injir,narly goja balkanym. otun-çopun-lukmanlaryn melhemi, seren howan jana shypa,bal kimin, shahyrlaryn josha geler ylhamy, kalba ganat beryan goja balkanym. hajarbibi,goja balkan gyzy men, penañda geçirdim gyshy-ŷazy men, Sen bilen paŷlashdym tagam-duzy men, mahir bilen çoŷŷan goja balkanym. Awtor:hajarbibi mammetgeldiyewa.

Köneler, hakykygyz tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir