Men shu nika diyilyan zada hayran galyanda. Sebabimi? Sebabi hakynda aytsam, birinin gyzyna lak atyp gor. Onam erkek doganlary gorsun. Nahili bolar oydyaniz? Yada bir gyz bilen bir dushekde yatyp gor. Bunam bilseler yashayan yerinde abrayyn galmaz. Indi nikaly bolan yagdayynda welin gyzyn ejesem, kakasam, erkek we ayal doganlaram sen bilen gyzlarynyn gijelerine nahili ayshy eshretler gechiryanini bilyaler we guwanyalar. Oylerine dagy baraysan giyew geldi diyip torde otyrdyp gyzlarynyn yoldashy diyip begenishyaler. Bir tarapda nika, beyleki tarapdada binika. Nikaly taraba abrayly, hormatly bolya. Binika tarabam binamys, haramzada bolyar. Yogsa gyz bilen oglanyn dushekdaki edyan ishleri birmenzeshem. Her kime nikasyz hapa gyzlar bilen bolmakdan dash edip, nikalysy bilen uzak omur dowran surup yashamaklyk nesip etsin.

Köneler, Gooool tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir