bir gun korlen mekdebi bolup futbol yna6yalar diyya,onnan 2 sany kor bir birni gorman caky6yp,bir beylekisine na dos gozun kormay - inni bir gun ependi ayalyny oyunnen kowjak bolup bahana gozleyami6,onnan ayalam name diyse diyenni edip dur diyyada,cay getir diyse cay,ylga diyse ylgayamay6,ay garaz ysraramana bahana yokmy6,onnan ependi ayalyna bar sen 6ol stolyn a6agyna gir diyyami6,ayalam girya,it bolup uyr,uyrya welin epenedem gel barik sen nam un oz eyyane uyryan diyp oyden kowyamy6 - 3 sany bolup turkmen ors gurzin,samalyotda barya diyya,ors gorunjek bolup 1 cu6e kanyagy aynadan oklayamy6,yanyndakylar e o nam un beytdin: ay bizde kanlay, gurzunem kem galmajak bolup 1 cuy6e viskini aynadan zynyp goyberya, ey sen nam un beytdin: ay bizde kanlay,turkmenem name zynjagny bilman yanyndaky dossyny tutup zynyamy6,ey o nam un dossyny zyndyn diyseler: ay bizde kanlay- diyyami6

Köneler, akyllyoglan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir