Filosofiyanyn bu esasy sowaly indi gör näce münýyllyklardan bäri jedelli mesele bolup gelyar. Dogrudanam bularyn haýsy ilkinjikä? Materiyasyz añ ýa$ap bilermi? Meselem adam bedeni ölende beyni i$lemegini bes edyar. Materiya ilkinji diyip ykrar etsek onda ol nadip döredi, bar boldy diyen sorag yuze cykyar. Dogrudanam materiya nadip yok yerden öz.özi bar bolup bildikä? Idealistler bolsa haýsydyr bir guycli añ materiyany döretdi we onun dowam etmegi ucin kadaly wagt hem gini$lik we $.m döretdi diyyarler. Eger añ ilkinji diyip ykrar etsek onda name ucin adam bedeni olse.de beynisi i$labermeyar. Añ materiyany döreden bolsa onda añ.payhasy kim döretdikä? Hawa bu sowalyn jogaby entek yok. Adam syrly alemde, nämälimlikde ýa$ap yör.

Köneler, URGENCLI tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir