AHMEDILER SEKTASY hindistanyn Penjap welayatynda MURZE GULAM AHMET KADIYANY tarapyndan 1889.njy ýylda döredildi. Murze Gulam Ahmet Kadiyany özuni 14.nji (hijri) asyryn reformatory diyip yglan edyar we AHMEDIYE dini jemgyetini esaslandyryar. Ol 1891.nji ýylda taze pyhamber diyip ykrar edilyar. We yzyna eyerijiler tarapyndan musulman mätisi, hristianlaryn we yehudilerin halasgäri, hindi hudaýy kri$nanyñ awatary hökmunde garalyar. Ahmediler iñlislere ýykgyn etdiler. Päkistan döredilenden soñ synpy hyzmatda$lyga we sosial adalata esaslanyan Ahmediler respublikasyny döretmegi wagyz edip ba$ladylar. Ahmedilerin esasy jemagaty 500 müñ adam cemesi päkistanda ya$ayarlar. Olar hindistanda we aziyañ beyleki yurtlarynda hem ya$ayarlar. Ahmedileriñ wekilhanalary gündogaryñ, yewropanyñ, amerikanyñ köp yurtlarynda bardyr

Köneler, URGENCLI tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir