dünyanin in söygüli repyorlaryndan biri 50 cent düyn irden nyu york da awariya boldy.aydymçyn söygüli maşyny jipbir yük maşyna urdy we aydymça uly zerer yetdi.hazirlikçe on yagdayyy gowy diyyarler.yöne welin kimin günakardigi belli bolman galdy yagny 50 centmi ya yük maşynyn şofyorymy .name bolsada yük maşynyn şofyory hakynda hiç hili habar beriş serişdelerinde hiç zat aydylmady

Köneler, nlo tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir