salam talyplar.comyn gadyrdan agzalry.yagdaylarynyz onat janynyz sagmy.ine men hem iki gün euronews kanalynda gören reportazhymda gyzykly zada ünsüm çekdi.yagny kiçi wagty hemmaniz bir multfilma görensiniz .hatda ol hazir hem çaglarymyzyn söygüli gahrymany.men bu tayda bir çişik bir uzyn we bir boyy kelte murtly kazaklar hakynda multfilm.yadynyza düşdümi.kazaklar barada.yadynyza düşen bolsa.futbol janköyerlerimiz bu multfilmin futbol seriyasyny hem bilyansiniz.yagny çişik uzyn we kelte boyly kazaklara goşulan yene başga bir kazaklar futbol oynamaga ilki bilen şwesiya korollygyna gidyarler we bir gol geçirtmesine garşy oyny düzedip 2-1 yenyarler .sonra fransiya gidip fransuzlary öyünde yenyarler in sonky oyunda bolsa angliyany hem yenyarler ondada naçe hasap bilen 13-3.howa bu kazaklar ukrainada yaşayrdylar.bu multfilm bolsa kyrk yyl ozal çykypdy.indem bolsa ukraina toparçada şweisya fransiya we angliya garşy oynayar.dogry birinji oyun edil multfilmki yaly bolyar.edil kazaklar yaly bir 2-1 yenyarler ukrainler şwesiyany.yöne gynansakda fransuzlardan yenildi.yöne her namede bolsa indi angliyany 13-3 yenermika diyyan.bu zady ön ukrain kazaklary başardylar.indem bolsa ukrain futbolçylary başarmazmy?üstünlik size ukraina

Köneler, nlo tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir