1,5 ýylyň dowamynda ýazylan bu Abdy Daýy albomy, ýakynda Zumeriň diňleýjilerine hödürlenjekdir! Häzirlikçe bolsa size albomy tanatmak üçin snippet hödürleýäris! Albom CD şeklinde satuwa çykjakdyr! 12 aýdymdan ybarat bu Abdy Daýy albomy 10$ bolmagy göz öňünde tutulýar! Albomy doly şeklinde Iýun aýynyň aýaklaryna satyn almak mümkin bolar! Albom barada tazelikleri www.100de100hiphop.com sahypasyny yzarlamagyňyz ýeterli gadyrdan we mähriban diňleýjiler! Alboma myhman bolan MC’ler: Gödek, Aragon. Bütin albom General Recordz’da ýazga geçirilip, mix we mastering Zumeriň özi tarapyndan işlenendir. Albomyň gapak işleri bolsa Yunus Nazarow tarapyndan design edilendir. Tracklist: 01. Zumer — Introdaýy 02. Zumer — Mikrofon, Raýon, Hiphop 03. Zumer — Real Talk pt.2 ( f. Gödek ) 04. Zumer — Baş Aşak 05. Zumer — Diýjeklerim Ba 06. Zumer — Hanymym 07. Zumer — P.U.L ( f. Aragon ) 08. Zumer — Doňdurma 09. Zumer — Abdy Daýy 10. Zumer — Bombaclat 11. Zumer — Gerek DäL (f. Aragon, Gödek) 12. Zumer — Outrodaýy (copy, paste 1oode100hiphop.com.dan)

Köneler, handsome1 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir