-allahym aclyk belasyny ozum bir zat ederin, meni dokluk belasyndan gora!!!

Köneler, handsome1 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir