-ata 140 yasapsyn mun sebabi name? Belki icen dalsizinz,ceken dalsiniz! -oglum men solaryn hemmesini etdim. -uzak yasamagynyzyn sebabi name ata? -men adamlardan karz alardym,sonam yzyna gaydyp bermezdim. Meni ahli organ edaralaryna cagyryp sorag etdiler,peydasy bolmansan algydarlarym doga etmage aylandy

Köneler, Filip tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir