kim sylag-hormata mynasyp bolyan bolsa,shol in bagtly adamdyr.hormatlayan bolsalar,o diyen yiti soymezlikleri gerek.mezhnun bolup ashyk bolmak yigrenja elter;mylayymlyk bilen hormat kan onushmayar.shona gorade gaty gorkmalam dal,gaty soymelem dal.soyginin sony yuwnyksyzlyga baryar,o shoncha kop boldugyca,shoncada sylag azalyar.dine yurekden joshup cykyan soygini gozleman,eysem payhasdan gaydyan soyginem agtaray,bu soygi,ine,shahsyyete mynasyp soygidir. ( "payhaslar kitaby"baltasar grasian)

Köneler, Turkmenhanymy tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir