Oynap yor ol cagajyk ykbalyndan bihabar Turma dushdi kakasy Ejesinden al habar Guni gecyar shatlykda El yetenok arine Oynash tapdy dessine bashlady bet karine Haram keype ulashyp Yatdan cykdy ojagy Uklap galyar gul caga kuysap mahrem gujagy Mashyn gelyar yzyndan alyp gidyar ejesin Yene-de ol ejesiz Gecirmeli gijesin Dushunerden yash bolyar Neresseje cagajyk Biler oza, sorardy akly yetip azajyk Solup baryar gul caga Duyyan yok on halyny Iyip otyr ir agsham Suwa basyp nanyny Gunler sheydip gecip dur Bir -birine sepleship Cagajygam ulalyar Biler indi gepleship Boshap geldi kakasy Gurrun berdi barysyn, Ozelenip yalbardy Diydi : Ejem gelmesin Palwan Halmyradow, gitarada "Cagajyk" diyen aydymy.

Köneler, magnit tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir