ilkinji turkmen meteoriti GABAKLY 1968-nji yylda turkmenabat shaherinden 100 km cemesi gunbatardan tapyldy. massasy 4,1 kg bolan BOKURDAK atly ikinji meteorit 1978-nji yylyn sentyabrynda bokurdak shahercesinden 50 km uzaklykda tapyldy. 3-nji we 4-nji meteoritler garagum colunin merkezinde ishlan hunarmenlerin oylerinden tapyldy. 3-nji meteorit dinli obasyndan 25 km demirgazykda tapylany ucin ol DINLI atlandyryldy. 4-nji meteorit AKMOLLA hem shol towerekden tapyldy. 5-nji KONEURGENC- SAPARMYRAT TURKMENBASHY diyen at bilen halkara meteoritik gurama tarapyndan hasaba alnan meteorit 1998-nji yylyn 20-nji iyunynda 17 sagat 30 minutda koneurgenc shaherinin golayyndaky pagta meydanyna gacdy. ol meteoritin gacmagy zerarly emele gelen cukuryn cunlugy 3,7 metre diyametri 4,5 metre barabardyr. meteoritin in uly boleginin agramy 850 kg-a golay, ululygy 72x80x48 sm . onun yere gacyp tapylan bolejiklerinin umumy massasy 1 000 kg-a golay diylip hasaplanyar. duzumi demir we dashdan ybaratdyr. KONEURGENC-SAPARMYRAT TURKMENBASHY meteoriti 20-nji asyrda yere gacan dash meteoritlerin arasynda agramy boyunca hytay we amerikan meteoritlerinden sonra 3-nji orunda duryar we apet meteoritlerin hataryna goshulyar

Köneler, URGENCLI tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir