Käte mert hem ýagşylyga garaşýar Elden gelen ýagşylygy eçil sen Oňat işler oňatlara ýaraşar Rowayaty saçak kimin açyl sen Yöne eden ýagşylygyň iru-giç Gaytargysyn talap edäyseň eger Unudayma soňky demine deňiç Seniň haýryň yigdiň bogazyn bogar Beydeniňden goyber maňlaýyndan ok Ya-da hanjar bilen sal oňa yara Çünki, haýyr işiň gaytargysy yok Ol kersen däl goňşokara daşara

Köneler, URGENCLI tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir