kór ekenim,seni sóýen gúnlerim, kór ekenim,kór ekenim čuwal gyz, kán aýdypdy,saňa beren gúllerim, "-berme meni,berme meni,solaryn tiz. dillerine ynanmadym gúlleriň, sózlerine ynanmadym illeriň. seň adyňa gara,súrtáýse biri, bagytly adamdy,galaýsa diri. onaltynyň,dálisidim,dálisi, sóýgiň bolsa,ýórjen-ýórjen jigimi. dáli kóňlúň,lálesidiň-lálesi, aý gyz saňa,čalyšmazdym zemini. gúndizler arzuwa,hyýala berlip, gijelerne kóčáňizden gaýtmadym. gara sačlaryňda,ýatardym serlip, biýwepalyk edersiňem óýtmedim. saňa dušyp,ynamymy ýitirdim, náhak degdim,hak dostlaryň gównúne, bágúl dek gyzlary,goldan gidirdim, eý biýwepa,sanjy bolduň bówrúme. kór ekenim,seni sóýen gúnlerim, kór ekenim,kór ekenim,čuwal gyz. kán aýdypdy,učyp barýan gazlaram, "-a how ýigit,gyš golayda,dolan tiz. kalbymy taladyp,górmándim ozal, bu ýerlerden,alyslarda gezsemem. sen meniň ilkinji,sóýgimdiň gózel, men gyz seniň,onýedinjiň bolsamam.

Köneler, Gagu tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir