serdarymyn çyn yürekten söyeni "eziz oglum mahrem gyzym" diyeni oguz hanyn mirasyny goyany geçmişini gora türkmen talyby. ey türkmen talyby mahriban dostum sana seredip dur ata watanyn sensin yat ülkede ylmyn bilen abyrayyny göterjegi watanyn. gözlerini dikip atan malyna göwnün senin kap dagynda yalyla dine okap,okap yetip bilersin uzakdan görünyan bagt salgyma. bagt bilbili bu gün asmana uçtu Saña dürli yurtlar gujagyn açdy ylmyn çyragy şuvlasyn saçdy sen hemişe ylym yolundasyñ türkmen talyby. yat ülkede yat toprakda diymegin ata-baban bunda şalyk sürendir minetli çöregi asla iymegin namysyny gora türkmen talyby. elmydam turkmensiñ turkmen talyby

Köneler, Kurtoy tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir