Halkara fudbol taryhy we statistikasy (IFFHS) 2011-nji ýylyň milli çempionatlarynyň ritiňgini yglan etdi.Oňa laýyklykda Ispanýa “La ligasy” 2011-nji ýylda jahanyň iň güýçli çempionaty diýlip diýip tapyldy, we Anglýa primer ligasyny 191 utuk bilen yzda galdyrdy. 2010 ýylda hem Ispanýa çempionatynyň “arkasyna kakylypdy” Bu gezek 2-nji orun bilen ortadaky parh ýene-de aşdy. 3-nj oruny Brazilýa çempionaty eýelän bolsa, garaşylmadyk ýagdaýda Partugalýa birinjiligi 4-nji orna galdy we Fransiýa birinjiligi diwizýony güýçli 5-ligi düzdü. Aziýanyň iň güýçli çempionaty adyna Koreýa çempionaty eýe boldy Keý-liga umumy sanawda 18-nji orna galmany başarypdyr (illerä ot ýalaý). Geçen möwsümde 29-njy orun bilen Koreýa çempionaty Ýaponýadan yzdady. Bu gezek Jeý-liga umumy sanawda ösen bolsada (25-nji orun) yklymda 2-lige düşdü. Aziýada 3 we 4-nji orunlar degişlilikde Saudiýa Arabystan (umumyda 38) we Eýran (umumyda40) daga degişli. Aziýa milli çempionatlarynyň güýçli 5-ligini Özbegistan “aly-ligasy” jemleýär (umumyda43) GDA ýurtlarynyň arasynda güýçli 5-lik şeýle şekilde 1. Rassiýa (umumyda 11) 2. Ukraýina (umumyda 14) 3. Guruziýa (umumyda 35) 4. Özbegistan (umumyda 43) 5. Belarus (umumyda 49) GDA-ýurtlarynyň içinde ildeşlermiziň orny hakda aýtjak däl, içiňiz ýansada (içim ýanýany sebäpli) Ildeşlermiz barada aýtsam bolsa (suwjagaz zat içişdiriň hany) 122- sany ýurdyň içinde 2 sany ýurdy yzda galdyryp bilipdiris olam gowy how (şu gezegä ýaňsylamogow). Aý garaz 120-nji orynda 102 utyk Teswir ýazyşsaňyz (derdinşseňizdareý) ine men

Köneler, 1merdan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir