salam dostlar! men bu saýta taze geldim,men öň myhman bolup kän girýädim,köpiňizä tanaýanam tüweleme gowja ýazgylar ýazýaňyz.doslaşars diýip umyt edýän. ilki bilen koment ýazaňyzda nädip surat goýýanyňyzy hemmem gara tapawutlandyryp haty nädip ýazýanyňyzy öwredäýiň...

Köneler, prezident tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri