Her kim öz eshidenini aytsyn. In sonky habarlar. Turkmenistandan bolsun. Her kim öz shaherlerinde name özgerishikler bolyar yazsyn.

Köneler, Ezba tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir