Salam mužikler we gelinler! Men sizden bir zat sorasym gelýä çünki bu menin durmuşymyn bez nastroýeniýa bolmagyna getiryar! Gelinlere birje sorag bilen yuzlenyan: Hachanda adamynyz ishden 1 sagat gija galyp gelse siz onnan gaharjanlyk bilen otchot sorayanyz adamynyz jogap berse welin, siz "allama -sen biri bilen dushushyansyn" ol görgüli " Pylanyjan men chynymy aydyanhow natdinle muny" ... Ertesi gun yene shu yagday ... Yene-de bir topar gykylyk... Bu yagdaydan son är-aýal arasyndaky söwüshik (gysga wagtlayyn) bolup gechya mysal uchin (irden ertirliksiz ishe gitmeli, agsham spalnyda dalde yerde yatmaly we ş.m.) gelinler size haýyş bilen yuzlenyan shular yaly meselede 7 olchap bir kesmek gerek . Sebabi ishden yadap gelen adamyn nastroyenyasy pozulsa onun el galdyrmagy ahmal ya-da ichip chekip bashlar adamynyz bilen mahirli bolun! Gadyrly erkekler!!! Ilki bilen erkek erkek yerini saklamaly (ahli manyda), erkek kishinin borjy mashgalany eklemek we tertip duzguni yola goymak! Men size maslahatym (chilim chekyanlere) shu wagt Turkmenistana taze sakgych geldi onun duzuminde yeterlik mukdarda nikotin bar apteklarda satylya ady doly yadyma dushenok yone bahasynyn 6.40 manatdygy yadyma dushya :-D Indi temany uytgedelin shu wagt siz ayalynyzdan gaty oykeli yagdayda diyelin bu yagdaydan oylenenlerin hemmesi havarly bolsa gerek, ich gepletme " name uchin shuna oylendimkamay... Bu heley nervimi iyyan gurchuk yaly bolup tutush omrumi kul etdi we sh.m." siz derdinizi yenledesiniz gelya, bu meselede kop adamlar spirtnoy ichip ugraya yada bashga zatlar , ka birleri bolsa sygyr yaly iyyaler, mennede bir sekretjik bar muny men size kynlyk bilen achyan ... Men gaty gaharym gelen wagty 3 kilometri durman ylgayan ! Men size bir oran peydaly maslahat bermek isleyan 2 sany valeryanka atsan nastroyenyan gowlanar duruberer ! Erkekler yene bir meselede gaty kop kosenya (agshamky ishler) bu barada men sayta yazsam menin achan temam ha diymankam yapylar ! Gadyrly erkekler mashgalada agzybirligi saklan!!!

Köneler, Tilkijik tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir