Oglan gyzy yureginden arzylap soyyardi ,onun her minudynyn manysyny dine shol mahrem gyz tutyardy! Gyz hem oglany yureginden soyyardi. Durmusynyn yekeje gununem oz yaryndan ayra gechirip bilenokdy! Bir gun bolsa oglan gyzyn garyndashlaryndan oz mahreminin agyr derde uchranyny bilyar! Gyzyn yureginde kemcilik kop eken ona yashamana uch aya golay vagt beryaler,gyzy dine bir usul bilen bejerip bolyady olam bashga yurek goymalydy. Yone bu az vagtda nirden taze yurek tapjak? Ozem donorlaryn yuregi uchin ondan bashgada munlerche yaravsyz adamlar kosenyardiler,ve garashyardylar. Pahyrjyk gyz oz olumini boynuna alyp yashayar yone oglana aydyp bilmandir chunki ony gynandyrasy gelmedi ,ol oz ichinden sonkyja gunlerimem bolsa ,dine shonun mahrinden ganyp yashajak,galanja omrumi dine shona bagsh etjek dp pikir edyardi. Yone ynha gyzyn bir jorasy oglanyn yanynda,bu zatlary dilinden sypdyrayyar . Oglan sol bada gyzyn yanyna baryp bilyanini aydyar. Iki sany gosha gumra menzap duran ashyklar gujaklashyp zaryn zaryn aglayarlar. Olar biri birisiz nadip yashasynlar? Oglan barde yalnyz gyz bolsa anyrda! Yone birden bu zatlara yagtylyk aralashdy duruberdi,gyza onun uchin yurek tapylany aydyldy. Oglan bilen gyz muna uchayjak bolup begendiler. Dunyanin ichi soyguden dolup giden yaly boldy. Hayal etman gyzy hassahana yerleshdirdiler ve operaciya etdiler bar zat shovuna gechdi,gyz gozlerini achan badyna oglany sorady ,yone dash toveregindaki adamlar onun gelmedigini aytdylar.ikinji gunem oglandan habar bolmady yone onun adyndan gyza ak baguller geldi gyz muna gaty begendi oglan shu vagt gyz bn gorship bilmeyandigini hatynda yazyardy ve sonuny ezizim senin shu dunyade yashap,dem alyp yorenin menin uchin in uly bagt diyip sonlayardy. Gyz muna gaty ruhlandy. Ve geljekde oz soyen yary bilen nenensi bagtly boljakdygyny goz onune getirip vagtyndanam on gutuldy . Bir ay toveregi vagt gechdi,oglandan habar bolmasada gul bn hatlar gelip durdy. Gyz hassahanadan chykdy oylerine gelenson,oglana jan etdi. Yone onun eli ochukdi. Sol gunun gijesem gyza gyzyl baguller geldi hatda sheyle sozler bardy : gulum gutalansyn diyip umyt edyan,menin uchin edil shu vagt yekeje gezek yylgyrsana ,bolsana nazini chekdirmede menin uchin yekeje gezek ... ynhada sen yylgyrdyn. Men bagtly gaty bagtly,gulum yone senin uchin bir habarym bar meni bagyshla biz indi hic vagt gorshup bilmeris men bu gulleri hatlarym bn bile sana her gun ugratmagyny dostumdan hayysht etdim . Mahribanym men seni soyyan,shuncha vagtlap gorshup bilmesegem men hemishe senin yanyndadym,chunki senin ichinde menin yuregim uryar ahyryn...bagyshla...men senin butin omrun asmanda goragyn bolaryn...

Köneler, myahridjemal tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir