Salam hormatly agzalar hem-de myhmanlar! Türkmenleriñ aýdym saz saýty bolan www.turkmencafe.com eýýäm näce günden bäri ýapyk ishlänok! Türkmen aydymlaryny diñläsim gelip gitdi! :-) Bu saýt näme üçin ýapyldyka? Indi haçan açylarka? Hormatly agzalar bilýäniñiz bar bolsa aýdaýyñ! Hormatlamak bilen Maykl! :-)

Köneler, Maykl tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir