şu taze agzalar barada näme barik gelip edebinizi tertibiniz yitirdinizmi hany siz teswirlerde gaty medenyetlidiňiz,gaty dindardynyz barik gelip barsini işini gördüniz adam yaly pikrini yazyp bolonokmy .barsini özgertmek name gerek yene şol samsyk pikirleriniz boljak bolsa hemmaniz edil dilinizi yerden tapanyaly.inid şunun yaly zatlary bes etseniz gowy bolar.

Köneler, Toty tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir