teswirdeşler hemmamiz barik!

Köneler, ependi tarapyndan 10 years ago
  MerAK 10 years ago
 • Shahsy hatam yazyp bolanok my barde? Na indi şeydip gökden düşen yaly oturybermeli mi men :D
  mellijan 10 years ago
 • shahsy hatam yazyp bolanok
  my barde? na indi şeydip
  gökden düşen yaly
  oturybermeli mi men
  merak | 2011-04-08 01:58:26
  hawa wañk meka :D :P
  janin 10 years ago
 • yswet nirday
  MerAK 10 years ago
 • @mellijan meka diyyanin kim? :P
  MerAK 10 years ago
 • @ependi sen betinden wank öydyan 5 gezek dagy gaytalapsyn :P :D
  janin 10 years ago
 • Merak! Meka M...... Kimdigini aydayynmy? :D
  Multik 10 years ago
 • Wañk näme bolyaray? :-D
  MerAK 10 years ago
 • @janin hany aydyp gör belki tanayanlar adamlarymdan biridir. :D
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri