Ebu Hureýreden rowaýat edilen bir hadysda Pygamberimiz: «Gün juma gününden has haýyrly bir günde dogup ýaşmandyr. Juma gününde şeýle bir sagat bardyr ki, bir musulman Allahdan haýyrly bir zat dilände, şol wagta laýyk gelse, dilegi hökman kabul bolar. Bir erbetlikden hem Allaha sygynsa, Allah ony şol beladan gorar» buýrupdyr, (Müslim, Bagawi, «Şerhus-sünne») okan juma namazlarnyz, okan hayyrly dileg-dogalarnyz kabul bolmagyny beyik Yaradyjymyz Allahdan dileyan sadaja ynsan.

Köneler, ynsan tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir