Bir dostum bar altyn yaly yuregimden soyyan ony Nurun sacyar ol gun yaly Guneshim diyip duyyan ony ona yhlas etdigimce at-abrayim artyp baryar yoly bilen gitdigimce beyik bagta dartyp baryar dostlugumyz guyjedikce durmush mana gulup bakyar joshgunymyz mowjedikce hemme hoshal bolup bakyar dostum bagtly edyar meni beryar abray lezzet, rehnet sizem soyun sylan ony ol dostymyn ady zahmet

Köneler, gunjagaz tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir