öz arrygyn har eden,kişi arrygyna zar bolar.

hormatly talyplar,gadyrly ýaşlar!

indi ençe wagt bari şu saýtda türkmençilik,millilik,ata-baba ýol ýörelge,hazirki zaman türkmen jemgyýeti we onuň demokratileşmegi,döwrebaplaşmagy,dünýäniň gazananlary bilen aýakdaş gitmegi barada dürli bloglar açylyp, gyzykly çekişmeler,pikir alyşmalar dowam edip gelýar.bu diskusýalaryň netijesinde g...

Dowamy »

1677 30
Köneler, mazmun tarapyndan 11 years ago

2009 :-) Hosh geldin taze yil ya-da uff yenede taze yil :-(

Hemmanizin yetip gelyan Taze yiliniz gutly bolsun!Bilemok belkide aranyzda menin yaly in gowy goryan bayramy Taze yyl bayramy bolanlarynyz bardyr belki-de aranyzda Taze yila fobilileriniz (dushman) bardyr! Garaz Hemmanizinki Gutly bolsun.Taze yilda yureginizde beslan arzuwlarynyza yetmeginizi we 2009 yili in hayyrly yyllaryn biri bolmasyny dileyari...

Dowamy »

2769 18
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago

Sahawat

slm dostlar."Sahawat" sözünin name manysy bar bilyaniniz bamy?

Dowamy »

1129 3
Köneler, channing tarapyndan 11 years ago

Agzybir bolalyn!


stop! talyplar.com agzalary nir-a baryanyz, ala-gohlaşyp, gyzyl-gyrlym bolup. şu sayt'da söwüşmek nam-a gerek, men-a başga saytlaram göryan welin edil talyplar.com yaly gohlaşyp yörenoklar, kabir agzalarymyz gödek, göwne degiji sözler yazyarlar welin... agzalar gelin agzybir bolalyn, bolmazmy?

Dowamy »

1485 11
Köneler, mc_didar tarapyndan 11 years ago

CHATA MANZESH 2 :)

Salam dostlar,joralar we tazeler.Gynansanyzda begenseňizde-
Mena yene dolanaydym.Kä1 mailler aldym chata menzesh2ini ach diyip.We siz üchin chata menzesh 2.Hany onda bashladyk gybata.:)
Bu gezek öňkidenem gyzykly bolar diyip umyt edyän.

Dowamy »

1983 82
Köneler, daKING tarapyndan 11 years ago

Bizin saytda türkler name işleya?

Salam TÜRKMENIM!!! Men diyjek bolyan zadym şu bizin saytymyza giryan türkler bara,şolar dine siz ruslaşan türk,türklüğü unudypsynyz we ş.m....Name diyjek bolya olar oow? Sizin jogaplarynyza garaşyan..şu blogda şo problemany çözelin..bizar şu türklerden blaa!!!

Dowamy »

8330 190
Köneler, yashka tarapyndan 11 years ago

Doga ynanyanyzmy????

Salam hormatly agzalar!Bizin in kan eshidyan zatlarymyzyn biri hem pylany-pylanyny dogalapdyr yada pylany pylana dogalanany uchin oylenipdir (durmusha chykypdyr) diyaler.Adamy dogalamak diyilyan zat dogrumyka?Siz nahili pikir edyaniz??Menina ynanasym gelenok welin kabir adamlara seredip yada kabirlerinin bolup yorushini gorup yada eshidip name diyj...

Dowamy »

3401 49
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago

Busha köwüş zynylmagybir-iki gün ön bush yrakdaka preskonferensiyada bir jurnalist busha ayagyndaky köwüşinin iki tayyny hem çykaryp zyndy. yokardaky wideoda şony görersiniz. men düynden bari şuna gülüp otyryn. :) habary bilmeyan talyplar.com agzalary bardyr diyip bari goyyaryn.

Dowamy »

1739 16
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

TTM (Türkmen-Türk Mekdepleri) barada

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy goňşy mowzukda:

"...başga bir guramaň gürrüňi gidýän ýaly. Olam "Höwesjeňler guramasy we agzalary" bolmaly öýdýän.

Bu babatda aýry mowzukda pikir alyşyp bileris. Häzir men täze mowzuk açjak dost sahypadan Agajan agaň goýan ýazgylaryny ulanyp. Eseriň eýes...

Dowamy »

3057 26
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Urgent: Nurmuhammet agayew !!!

nurmuhammet, ey shol dokumentleri eltilmedik bolsa ozun al-da eltsene sroooochno. gaty acil. ok?


PS: adminler gayrat edin ertire chenli shu topic dursun-la. mail adresini bilemokdym. ertir topic'i delete edayin... sorry

Dowamy »

1144 2
Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago

Oglan bilen gyz arasynda dostluk bolup bilermi?

Salam! Sizin pikirinizce oglan bilen gyz arasynda dostluk bolup bilermi, ya yzy söyga yazyp gidermi? Men pikirimce bolmazmyka diyyan. Dostlar, pikirnizi yazayin.

Dowamy »

3983 110
Köneler, mer_a tarapyndan 11 years ago

Arassaturkmene

salam sizin aydanlanyz gaty gen welin yone siz bu maglumatlary nirede bilyaniz siz olarbilen gurrundes boldunyzmy yada olaryn eden islerini gordunmi yone sizin bu aydanlarynyz nacerak dogryka olaram shu dowletin chagalari shu dowlet uchin yashayarlar

Dowamy »

1010 2
Köneler, apo tarapyndan 11 years ago

JESSICA ALBAJessica Alba 1981-nji ýylyň 28-nji aprelinde doguldy.Amerikan kino aktrisasy...Hemmaniz tanayansynyz lay myny...men aşyk ow şu gyza lay...yöne durmuşa çykaýypdyr lay by....bet kinolary bar Jessicaň...Kinolary : Awake,Honey,Fantastic Four, Into the Blue,Fantastic Four 2 ,Sin City,Good Luck Chuck....ay bolya da onda..yene nirdaki yo...

Dowamy »

3452 28
Köneler, yashka tarapyndan 11 years ago

Ukrainada okayan watandashlarymyzyn dykkatyna

Salam Hormatly watandashlar!!!!!
yahoogroups.com-da Ukrainada okayan,ishleyan we yashayan Turkmenler uchin achyldy achyldy!
Hemme Ukrainadaky turkmenler shu grupba girip agza bolsa gowy bolardy!
Grupban ady: turkmentalyplary_ua

Maksad:Biri-birini tanamak,biri-birinden habarly bolmak,komegin degip bilse komek etm...

Dowamy »

1821 13
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago

Men taze!

salam den duslar men talyplar-a taze geldim nahili soraglarynyz bar bolsa sora bilersiniz! soraglara uly umyt bilen garashyandyryn sag bolun!

Dowamy »

1196 5
Köneler, fixa tarapyndan 11 years ago

Nurjylar kimler ?

SALAM hormatly den dushlar!men shu tada goryan welin kop turk durmushundan soz achylyar. yalnyshmasam shu sayty hem achanlar turkmen turk mekdeplerinden mika oydyan. yalnyshmasam sol medebi gutaranlar nurjylardan mika??? eysem de nurjylar kim nahili bir gurama!!! nurjylar maksady name etmek?

Dowamy »

7853 159
Köneler, yewropa tarapyndan 11 years ago

Tazelik

tazelik bar bolsa yazsanyzlan.
tm'den uzakda yashayas.:.:

Dowamy »

1043 1
Köneler, magic tarapyndan 11 years ago

asil türk milleti

yazgy doly türkçe bolanson ayryldy --farabi

Dowamy »

2034 39
Köneler, ecberoglu tarapyndan 11 years ago

GOK TURK leryn veziri tonyukukun vesiyetleri we gok turkler barada

turk halki baska bir halki ozine başlik tutsa dargar. turkler kop sewesh we maldarchylyk bilen durmushyny gechiripdirler bu zadlardan dash bolsalar dargarlar.
tangridan bashga bir güyje bashwurmak we ondan yardim islemek kati erbet zaddir.
........tonyukuk......
gok turklerin dini bir tangrini inanip ona uymakmish eddil islam d...

Dowamy »

1159 3
Köneler, ceyhun82 tarapyndan 11 years ago

Bapba Gokleng(merhum)

Bapba Gokleň, merhum şahyry tanaýanymyz az-az bolsa gerek.merhum şahyryň goşgularyndan bir bölegini size yetirmegi makul bildim.

Ýolma, guşuñ ganatyn!

Ne oýundan, ne çyndan,
Ýolma guşuñ ganatyn!
Pent bolsun şu menden
Ýolma guşuñ ganatyn!

Kim galkar asman sary,
Ýolsañ guşuñ ga...

Dowamy »

1271 6
Köneler, Dagarman tarapyndan 11 years ago