Istanbulda arzan dynch alysh...

Hormatly Talyplar.comyn agzalary!
Turkiyede arzan yagny(500-1000 dollar arasynda)gelnin bilen gezelench edip bolayjak yerleri bilyanizmi esasan hem Ankara ve Istanbulda shu pula bir hepde dynch alyp boljak yerler barmy?
Jogaplarynyza garashyan!

Dowamy »

2081 33
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

SÖYGİN ÜÇİN DEGER.

eger adam bir-birini yürekden söyyan bolsa, onda deger. sen şu wagta çenli birini yürekden söyüp aşyk bolup gördünmi.
söygi name diyip soradym şahyra garap,
şahyr bir yilgyrdy kellesin yrap,
diydi sorag yokdur yşKA ,
JOGAP BİR BAŞGADYR SÖYGİ BİR BAŞKA.....

Dowamy »

5153 104
Köneler, toyly tarapyndan 11 years ago

Hayıshnama

Salam Dostlar,
men ilki bilen hemmäňiziň täze ýylyňyzy tüýs ýürekden gutlaýaryn.
Dostlar Sizden haýyşym aýdymlary we klipleri youtube dälde tarkan albomyny goýulşy ýaly bolsa alyp boljak ýogsa meniň işleýän ýerimde youtube sahypa girip bolanok:
hemmäňizden haýyş: täze aýdymlarňyza 4 göz bılen garaşýaryn.

Dowamy »

1228 5
Köneler, kuvvat tarapyndan 11 years ago

2008\'de haysi kinolary gorers


2007em gecdi..birtopar kino\'da gorduk..
2008em indi cykjak kinolar bilen gecirers diyen tamam bar :))
2008de cykjak kinolary shu yer hem-de barde gorup bilersiniz..
1913-2008 yillary arasynda cykan hemme kinolaryn afishalaryny, yillaryny, oyuncylar, berlen bayraklaryn ahlisini gorup bilersiniz..;)

Dowamy »

1882 12
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago

2007\'de youtube\'de iň köp gorlen 3 video (top 3)

youtube site`i 2007-nji yilda in kop gorlen 3 video\'syny yglan etdi.
1nji yeri 21 milliondan kop goren adam sany bilen
Battle at kruger \"Kruger\'daki sowesh\" atly video aldy(8 minut).. afrikada safari gatnashyp yoren turistlerin alan videosy..
2nji yere 14 million adamyn goren leave britney alone! \"britney\'a azar berman\"...

Dowamy »

1313 1
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago

Ministrlerimizi tanalyň!

1.Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministri – Hojagurbanow Resulberdi Amangeldiýewiç

2. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň müdiriýetiniň başlygy – Abilow Geldimyrat Ýazmuhammedowiç

3.Türkmenistanyň bilim ministri – Annaamanow Muhammetgeldi Bähbidowiç

4.Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary,...

Dowamy »

11190 20
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

Türkmenistan Eýrana gaz goýbermegini bes etdi

Türkmenistan düyn Eyrana gaz goybermegini bes etdi (kabir yerde %50 azaltdy) diyilyar. Türkmenler Eyranlylara kabir tehniki problemalar sebapli kesmeli bolduk diyipdirler welin emma Eyranyn mediasynda 2008-de Türkmenistanyn gaz bahasyny yokarlandyrmak (2 esse)isleyandigi aydylyar. Eyran daşardan alyan gazynyn %5-ini türkmenistandan alyar.

Dowamy »

1695 23
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

01.01.2008. ilk günim

howwa, bu gin 01.01.2008. ilk güni .men hemsahypamy açayinda gowy arzuwlar b/n yazgymy yazayin diydim.slm dostlar we joralar. nahili keyplerini gowymy.name ömür geçip dur, yaşaşyş dowam edyar. dynman aylanyp dur sagat dilleri, wagt garaşmayar yaşlyk geçip dur.... howwa men köpden bari özüme dost gözleyardim, ahyry tapdym hudaya şükür..ka wagtlar a...

Dowamy »

1259 0
Köneler, toyly tarapyndan 11 years ago

2008

yil 2008!!sagat 1.53!! offf ahyry gecdigay dyzap, gygyryp, bokjeklap :))
ps: bor dostumyzynam bugun edil shuwagt doglan wagty.. onam bellap otyrs..:))

herkim edil shuwagt, yagni taze yila gecilayen wagtyny yazsinla..

..

Dowamy »

1188 9
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago

Gutlag

Salam Doslar ...!!!!!
Doslar kop vagt bari bu raya girip blemmok bilemmok sayttami problem bar....
Sizi Yetip Gelyan Tazze Yiliniz bilen tus yurekten gutlayan .Size 2008 Ulu bagt getirsin..............

Dowamy »

869 2
Köneler, serkerde85 tarapyndan 11 years ago

Ejenmi ya halashyan gyzyn?!

Shu gun ishgarimizin ogly Moskwadan geldi. Pahyrjyk ishde otyr “entek oglumy goremok” diyya. Ogly gelipdir yone goni halashyan gyzynyn yanyna gidipdir. Ejesine “onumden chykman” diyyip sargapdyr onun onunden hem shol halashyan gyzy chykypdyr. Mena gynandymlay ejesi birhiljek bolup otyr “bira obidno” diyya yone “gaty gorman yagdaya bashgacha seretj...

Dowamy »

5240 108
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Sozde dal ozde bolmak

uzynrak bolanson boleklere bolup goydum.

Sozde dal ozde bolmak.

Shu sozlemi gowy goryan. Turkiyede okayanlar bilyandir. Turkcede “sozde degil ozde olmak” diyilyar. Men terjime edip bilmedik bolmagym mumkin. Yagny “bir zadyn sozuni etmek, sheyle gorunmek mesele dal, esasy zat hakykatdanam, yuregin bilen shol bolmak” m...

Dowamy »

1604 14
Köneler, diwana tarapyndan 11 years ago

In şadyyan yurt Danimarkadyr.

Londra-leicester unversitedinde Adrian white yn gözleg işinde dünyade ın şadyyan yurt Danimarka,keypsiz yurtda Afrikadaky Burundydyr.Türkiye bolsa 133 bolup durya.
178 yurtlaryn arasynda gözleglerin \"Şadyyan yurt\" bolsa Pasifik okyanusunda yer alan we köp adamyn tanamayn eştmedık adasy yanardag adasy Vanuatu bolup durya.Gözleglerin sonund...

Dowamy »

1404 13
Köneler, wo ai ni tarapyndan 11 years ago

Türkmenistanyň döwlet gurlyşy - döwlet ýolbaşçysy (prezident)

Ýurtda iň ýokary wezipeli adam döwletiň we ýerine ýetiriji hökümetiň ýolbaşçysy – Türkmenistanyň Prezidendidir. Ol Ministrler Kabinetine – Türkmenistanyň hökümetine ýolbaşçylyk edýär.

Prezident milli garaşsyzlygyň, territorial bitewiligiň, Konstitutsiýanyň we halkara ylalaşyklarynyň ýerine ýetirilmegine kepil geçýär, Türkmenistanyň...

Dowamy »

1493 5
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

MA-RO toparynyn MAXIMUM atly taze albomy.

SALAM TURKMEN TALYPLAR WE DEN DUSHLAR.SIZI TAZE YIL BAYRAMINIZ BILEN TUYS YUREKDEN GUTLAYARYN.MEN SHU GUN MA-RO GRUPBASYNYN MENEJERI BILEN GEPLESHDIM.MA-RO TOPARYNYN TAZE MAXIMUM ATLY ALBOMYNYN CHIKANDYGY WE SATYSHA GOYBERLENDIGINI AYTDY.NESIP BOLSA YAKIN WAGTDA SIZ OLARY INTERNETDEN HEM GORUP BILERSINIZ.YENE DE BIZIN BEGENMELI HABARLARYMYZYN BIRI...

Dowamy »

1936 11
Köneler, SerdarLondon tarapyndan 11 years ago

Londondan talyp den dushlara salam

salam turkmen dogalar.sizi taze yil bilen tuys yurekden gutlayn men hem shu sahypanyn kim achandygyny bilmek isleya eger bilyaniz bolsa mana hat yazmagynyzy hayisht edyarin??

Dowamy »

1129 6
Köneler, SerdarLondon tarapyndan 11 years ago

Shemshatjandan hoşlaşyk... taze dostunuz toyly

bilyanizmi dostla, bu durmuşda her kim bir durmuşda yaşayar.. biz türkiyede hemme zatlar gymmat.... yöne bu erde internet arzan sagadyna 1dollar... men ene 2 günden türkmenistana gityarin, yöne adresimi doganym toyla yagny shatda goyup giderin.. olher gün siz b/n yazyşar.. sizin b/n tanyşmak menin üçin uly bir bagt boldy. hemmanize meni kabul...

Dowamy »

1948 52
Köneler, shemshatjan tarapyndan 11 years ago

taze yil arzuwy shemshatjandan

slm dostlar. nahili gowymy yagdaylarynyz,köpden bari, sahypany açyp, bilman ,kösendim ,name sahypada kemçilik barmay..... howwa, etip gelen taze yil bayramynyzy, tüys yüregimden gutlayaryn...
gutlamka b/n hemmanize berk jansaglyk, işinizde üstünlik arzuw edyarin. bolyar onda sag bolun , taze yildan son görüşeris dostlar we joralar....horm...

Dowamy »

1179 1
Köneler, shemshatjan tarapyndan 11 years ago

Ded moroz? aýaz mama?

telewizorda görýän welin Aýazbaba garpamyk diýäler. Türkmençilikdä ol gahramanlar ýok? ýa bar my? menä okan kitaplarda ýadyma düşenok. orslarda - ded moroz we sneguroçka bar. sneguroçka oň gyzy onoň ejesi kim? :) asyl düýbine seretseň olaryň hemmesem ýaşuly Santa clause dan gaýdanok my? galanlaram oň ýasamasy (yandan yemişi :D) onda ol sneguroçkany...

Dowamy »

1894 14
Köneler, MuhaciR tarapyndan 11 years ago

Koz dey gyzyl koynekli.

Koz dey gyzyl koynekli.

Koz dey yaldyrap dur alyp janymy,
Egnindaki bagul renkli koynegi.
Koynegi de bagul ozu de bagul,
Mahrem yuzi arzuwlarymyn gaymagy.

Yanaklary misli dandan shapagy,
Leblerinde buldurayar ballary.
Bakyshlary janym alar mun kerem,
Gujagynda achylypdyr gull...

Dowamy »

1182 3
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago