gelin, meni dinlan-lezzet alyn...

Gelin, meni dinlan-lezzet alyn... Gelin, mana goşulyn. men size yslam dini hakynda köp zat aydıp berjek. mana in giç 2 gün içinde jogabynyzy goyberin. Bolya, onda saglykda görşelin.

Dowamy »

1591 23
Köneler, umythan tarapyndan 11 years ago

Sahypadaky diktatorlyk

Name indi sahypada-da söz azatlygy yere gömülgimi. Men önki hoshovaz öz haklarymy talap edip çykyş edyan we ol hakynda ahli agzalara habar beryan welin 1 sagat geçmanka ol yazgym sahypadan ayrylayyarla.

Gadyrdan moderler! Eger sizem şeydyan bolsanyz onda bizinem D.Koreyadan tapawudymyz galmaz. Gayrat edelin-de beytmalin. Belki bu ya...

Dowamy »

1691 12
Köneler, hoşowaz tarapyndan 11 years ago

Dünyäniň iň täsirli 100 adamy, ses berin!!!

Dünyanin in tasirli 100 adamyndan ses bermek arkaly in tasirli adamy seçiljek bolyar. www.foreignpolicy.com'dan baglanyp ses berip bilersiniz.

Dowamy »

1363 6
Köneler, maska tarapyndan 11 years ago

Zähmet hak tutumlary

Türkmenistanyñ hereket edýän kanunçylygyna laýyklykda zähmet hakynyñ umumy möçberinden şu aşakdaky tutymlar tutulýar
Hökmany töleglere:
- Girdeji salgydy (10%);
- Kärdeşler arkalasygy (1%);
- Şäher abadanlaşdyryş (10.000man);
- Aliment (kazyýetiñ karary esasynda ).
Meýletin töleglere:
- Medisina äti...

Dowamy »

1319 5
Köneler, Wepa tarapyndan 11 years ago

Europalyn Hemme hasyetini almak Hokmanmy!!?

Salam Talyplar!
Talyplar men su yerik oz pikirimi yazmak isleyan.Eger on yazylan bolsa gaty gorman.Ka vagt gelem son kan dovamly okap(takip edip)bilemmok.Yone her gezek gelenimde adamlaryn abyrayi,ahlagy,namysy ucin acylan mowzuklara gabat gelyan.Hem de bu mowzuklardaki hakyndaki pikirler birmenzes.Meselem kabir ahlaksyzlyk hakynda acylan mo...

Dowamy »

1458 10
Köneler, ocean tarapyndan 11 years ago

Name uchin tal.com'da

millet! name uchin talyplar.com'da yazylanlaryn kopusi tmolympiad.org'da-da yazylyar?! mana galsa shol zat gereksizmika diyyan.

Dowamy »

1330 7
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Eger Turkmenistanda gaz, komur, nebit bolman bolsa onda nadip tok ondurerdiniz?

Bir dostum hazir universitetde proekt edyar tok ondurmegin usullary barada. Menem ona biraz komek berdim. =) (pasgel berdim bu proekti etmage)
Yaponiyada, metroda, pola birhili materialdan yasalan "halyny" goyyarlar we adamlar bu halyn ustunden gechende tok ondurilyar. Tok ondurmek ucin guych (sila, force) gerek.

Indi, men do...

Dowamy »

1709 7
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Her kim oz zehini(leri) barada butin dunya aydyp beryar =)

Men meselem 9 sanly sany (we ondanam kop) 3 minutlap shol sana seredip, son size yatdan shol sany aydyp bilyan.

Onson birinin keypini 1 minutda dushurip bilyan.

Ozumin keypimi yarym minutda yokaryk goterip bilyan.

A sizin zehinlerniz?

Dowamy »

1612 24
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Jemgyyet Kollejlar Amerikada

Jemgyyet Kollejlar barada.(Community College) Jemgyyet Kollejlar 2 yyllyk kollejlar. 2 yylyn ichinde universitetde okadylyan sapaklara hem gatnap bolyar. Kopleri 2 yyl kollejde okap, universitete "gochyar" galan 2 yada 3 yylly universitetde okamak uchin. Kollejde okamak 2 esse arzandyr universitetinkiden. Shonun ucin kopleri bashda kolleje gatnaya...

Dowamy »

2140 21
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

türkmenistan demiryol

dostlar we uyalar we beylekiler kim türkmenistanyn demiryol taryhy barada maglumat bilyan bolsa hakykytalyp@yahoo.com'a yada şu yere goyaysyn gayrat edip mana gerek
(türkçe.rusça.inglizce.türkmençe haysy dilde bolsada bolya)mende maglumat bar yöne az.

Dowamy »

1871 4
Köneler, türkmenoglan tarapyndan 11 years ago

Haklary bamy

arada birinin telefonynda sheyle bir etbet kartinan gordum, (bashga yurdyn kartinasy) nace gun goz onumden gitmedi, gurrun berilmegine gora ol gyzy Tenini satyan gyzlardan eken, we ony oglanlar bir ebet edip uryarlar, in sonynda ol gyz pahyryn kellesine getirip ullakan dash zynyp gidyarler, olendenem son depip durlar, koynegi biraz yokarjyk acylyar...

Dowamy »

2309 40
Köneler, mylayym tarapyndan 11 years ago

Sivasspor-galatasaray

hemmanize yalkymly we yakymly salam!
duynki sivasspor we galatasaray oynunda galatasaray sivasspory 5-3 hasabynda utdy. bu barada gyzyklanyanlara bildirilyar!

Dowamy »

1166 7
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Okalan gyzykly hekayalar, rowayatlar, goshgular, duzmeler, makalalar....

Oglanlar we gyzlar, gelin barde okap chykan gyzykly yazgylarymyzyn atlaryny we shol yazgylaryn internetdaki seplerini (eger internetde shol yazgylar bar bolsa) goyyalyn son bashga adamlaram olary okap biler yaly.

Dowamy »

4283 4
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Name okasamkam?

http://reddit.com/ -bu saytda adamlar durli makalalary okamaga maslahat beryarler. Maslahat beryan adamlar ozleri shol makalalary haysy bir saytda okapdyrlar we indi bashga adamlaram okasynlar diyip shu sayta makalan sepini goyyarlar.

Ylyma, bilime, bisnese, programmirleme, politika, dunya tazeliklerine degishli bu saytda makalalary...

Dowamy »

1455 0
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

kä bır erkeklerıň ayagy porsy

name ücın käbır erkek adamlaryň ayagy porsy bolyar yada olar ayagyny yuwman yada
jorabyny yuwman gıyyärlermı kä wagtlar öye
myhman gelyär ayaklary seyle bır porsy gıtyançe zordan çydap oturmaly bolyar gıden son öyün ıcıne ysy yok edıjı dezıdırantlar ulanmaly bolyar ayagy porsy adamlar nädıp
bu yssy yok etmek ücın alad...

Dowamy »

3256 39
Köneler, marjina tarapyndan 11 years ago

üçaýak göçýär. nyýazowa näme boljagy belli däl.

ýaňy şu ýerde bir habar okadym. habarda aýdylşyna görä üçaýagy häzirki ýerinden aýryp aşgabadyň günortasynda ýasaljak bitaraplyk ýoluna goýuljakmyş. habarda nyýazowyň altyn çaýylan heýkeliniň hem ýadygärlikden aýryljakdygy bellenilýär. gowy habar.

Dowamy »

2950 43
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

SOYGU barada ...

SIZIN DYKKTYNYZA !!!
Ýyllar öň ähli adamzat duýgularyň yaşaýan bir adasy bar eken:

GOWLYK, GAMGYNLK, AKYL...

we beýleki duygular ýaly
Söýgi hem bar eken.
Günler geçipdir , aýlar aýlanypdyr duygylaryn ýaşaýan adasy batmaga başlapdyr... Şondan soň duýgylar gämilerini taýynlap adadan gidip...

Dowamy »

1499 4
Köneler, N_E_O tarapyndan 11 years ago

MTC-de 50 % arzanladyş

Hormatly agzalar, aslynda taze mowzuk açjagam daldim welin gaty begenaydim-da. Yany MTC merkezi ofisi bilen habarlaşdym. Hakykatdanam aydylyan myş-myşlar çyn eken. Yagny onki abonent görnüşlerinin tölegleri iki esse arzanladylypdyr. Edil şonun yaly Profi 50-a derek 25, profi 30-a derek 15 edilipdir. Yagny şol telefon ulgamyndan peydalanmak üçin yen...

Dowamy »

1058 1
Köneler, nesilaladasy tarapyndan 11 years ago

Taze agzadan !!!

Taze agzadan !!!

Salam gadyrly agzalar men bu yere taze agza bolan kişilerden.Ozum hakynda gysgacha maglumat bersem:Ozum Dashoguzly,Stambulda Yıldız-Tehnik Uniw okayaryn,
Elektrik inj.4sınıp,dttm03.Köpden bari kelamdaki soragy açayyn diyip yördüm:

Sizi we sizin yazyan maglumatlarynyzy kopden...

Dowamy »

2517 38
Köneler, d_oguz tarapyndan 11 years ago

Adam atlarynyň özüne täsiri

ine adam atlary bar jemal,maýa,jennet,myrat,kerim ýaly şolar sizin pikirinizçe adama tasir edyar mi? adamyn hasiyetine edehetlerine özüni alyp baryşyna. bu mowzugy gayrat edip şahsy alman. men öyde bile bolyan türk oglanym bar şol erkinlik yaşyna gelende öz adyny üytgedipdir. son yene üytgedipdir, şeydip şuwagt 3 ady bar :). meselem men duş gelen...

Dowamy »

2537 49
Köneler, MuhaciR tarapyndan 11 years ago