talyplar ygnanshygy.

altynjya we bazar gun ahli turkmen oglan gyzlaryny shu sayda chagyryaryn ,bu yerde bitaraplyk bayramynyn oni syrasynda ,turkmen bayramchylyklary ,milli oyunlary syyasat, medeniyat bilim sport doredijilik ,dostluk garaz ahli ugurlar boyuncha gepleshikler gechiriler,shonda hemme ozara gyzyllanyan soraglarmyzy birek birek bn achyk yagdayda gechireris...

Dowamy »

1433 23
Köneler, bond tarapyndan 11 years ago

Gyzlara ynanar yaly dal

Salam gadyrly dostlar we jorajyklar.
Men bu sozu diymek bilen hemme gyzlara aydyp bilemok yone mena su wagta chenl dushany shuna menzesh.
Men bir gyz bilen ikinji kursda tanysdym. Ona da ynanamokdym yone name bolsada chalaja ynanmaly bolyada. Men shon bilen tanyshmankam bir gyz goremde "bah shu gyz gowjamyka, shu alsan bolarmyka" diy...

Dowamy »

1039 5
Köneler, gapgaragan tarapyndan 11 years ago

Hakkymdan,gechmerin

Salam ceyhun82,

bagyşla welin talyplar.comda türkçe ýazgylary aýyrmaly bolýan.
Sen gaýrat edip türkmençe ýazjak bol. Sebäbi öňem aýyrdym indem
aýyrmaly bolýar.


men oz turkmen dilimi herkimden beterde gowy goroyan .siz onu mana owretmekchi bolman.siz menim name hak bilen yazan zadlarimi pozdiniz. o...

Dowamy »

1730 17
Köneler, ceyhun82 tarapyndan 11 years ago

Häsiýetler

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Şu wagda deňiç köp sanly mowzuklar açyldy. Köp zatlar ara alynyp maslahatlaşyldy.

Indi bolsa, ýene şolarda agzalyp geçilen bir ýagdaý barada öňki goýlan maglumatlardan hem peýdalanyp, giňişräk pikirlerimizi paýlaşaýsak diýýän?!

Bilýänje ähli häsiýetlerimiz, a...

Dowamy »

2320 35
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

"Men durmusha çykmaklykdan gorkýan."

Salam talyplar! Maña bir tanys gyzym "durmusa çykmakdan gorkýan" diýdi. Bu ýüzlenme meni geñ galdyrdy. "Näme üçin" diýip soradym. Sebäbi: "oglanlar jögi ýaly. Süýji sözler b/n özüne çekýärler. Bagtly etjek d/ler. Toýdan soñ basgaça. Biwepalyk, aldamaklyk. Ýüzüne aýtsañ top depen ýaly depýärler. Sen gul ýaly bolup ýasaýañ."
Men bulary esidi...

Dowamy »

3945 61
Köneler, Bayram-Jm tarapyndan 11 years ago

Kellanizi agyrtman

hemmanize yalkymly salam!
nahili onson yagdaylar?! kan bir owerlikla dal oydyan?! shonda-da "hajyn balagy yaly gin" bolun!
adamyn gowni ka gorsen sheyle uly yaly, ka gorsenem sheyle bir kichi weli... birinin birje "sozi" bilen "dunya senki bolyar", a bashga birinin birje "sozi" bilenem omrini koydiryar oturuberyar.
belki kabirl...

Dowamy »

1998 43
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Daking bilen ORAN gyzykly sohbetdeshlik!!!!

Daking sen meni tanansynlay!e-mail usti bilena normalni gurleship bolanok welin Shu blokda dine ikimiz gurlesheris diyen karara geldim!Bu sayta e-mailinden kop giryanini bilyan.Menem herkimin acyshy yaly menem bir blokjyk acayyn diydim!!!!!!!!

Dowamy »

1315 27
Köneler, GurbanBTTM tarapyndan 11 years ago

chatamenzesh-2(dwa) dowamy.

dowamy onki onkilik

Dowamy »

2767 124
Köneler, bond tarapyndan 11 years ago

Turkmen Taryhy we Beyikligi

Hazirki wagtda dunya oz yzyny galdyran beyik Turkmen milleti hakynda her durli taryhy makalalar bar.Yone ol mkalalar hakykatmy ya yalanmy biz ony doly anyklap bilmeyaris.Taryhcylaryn aytmaklaryna gora Turkmener 5 mun yyllyk taryha eye diyip aydarlar emma bu hakykatmy ya dalmi?
Ynha men hazir kabir dovirlere syn salyp, taryhcylaryn gelen ne...

Dowamy »

1604 1
Köneler, Lukman tarapyndan 11 years ago

Yashlarymyza Yewropanyn Tasiri -1

Salam den-dushlar.nahili yagdaylarynyz??? oglanlar we gyzlar menin hemishe kellamden bir sorag meni oz erkime goymayar.siz hem menin yali talypdyrsynyz belki dashary yurtda okap ishlap yoren den dushlarsynyz???menin kelamdaki sorag NAMEUCHIN soragy meni biynjalyk edyar?!biz yenede 10-15 yildan nahili halk bolarka ylaytda bizin dashary yurtda okayn...

Dowamy »

1176 15
Köneler, yewropa tarapyndan 11 years ago

Hindistanda garakcylykly hereketler

su hepdanin ortasynda yagny, sogap gunu hindistanda mumbay saherinde garakcylykly , terror hereketleri baslady we, 3 gun dowam etdi yagny, mumbay saherinde teroristler saherin 10 sany meshur yerlerinde uly helakciliklere yol acdylar bomba yardylar ,we ol yere gelen jahankesdeleri yesir aldylar , esaansan hem hindistanyn meshur myhmanhanalaryndan,...

Dowamy »

1370 3
Köneler, jankaka tarapyndan 11 years ago

Bilet bahasy gymmatlaya

Salam dostlar, bu yazanym turkiyadakiler ucin degisli. 1-nji dekabrdan bashlap istanbuldan ashgabada biledin bahasy bir tarapyna 350 dollar boljakmys. bu biletin shu wagtky bahasy 230 dollar. bizar boldumay kosenmekden. :(

Dowamy »

1626 10
Köneler, engineerboy tarapyndan 11 years ago

Ene-ata.

ene-ata (eje-kaka)hakynda.

Dowamy »

1388 14
Köneler, bond tarapyndan 11 years ago

Ahalteke bedew atymyz.

ahalteke bedewi ,dunyani hayrana galdyryan atymyzyn nahili gymatyny bilmeyardim shu yerde ona ozum gaty buysandym.

Dowamy »

2219 36
Köneler, bond tarapyndan 11 years ago

Talyplardan edebiýat we sungat eserleri


İne tapjangul atly agzamyz öz çeken ajaýyp suratyny şu ýerik goýmagymy menden haýyşt etdi. Bu surat diýseň ajaýyp çekilipdir. Menem şu pursatdan peýdalanyp ýokaryk talyplardan sungat eserleri diýip täze link goýjak. Eger sizde hem şeýle ukyp bar bolsa we size degişli eserleriňiz bar bolsa onda şu ýerik goýup bilersiňiz, ýöne belläýin bidere...

Dowamy »

3115 27
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

Tanshalyn

salamlar!!! gadyrdan talyplar we millyonlara sebap bolan adamlar! men taze agza boldum gorshuniz yaly. gelin tanshalyn.

Dowamy »

810 4
Köneler, (((ashk kizi))) tarapyndan 11 years ago

Amerika we chilim

yene-de men.
yany coca-cola barada yazylan mowzuga ser salypdym. shonda amerika barada birzatlar yazylypdyr. amerikadaky coca colalar belki beyleki dowletlerde onderilyanlerden zyyansyzrak diyen yazgy bar ekeni. shonun bilen yagny amerika bilen bagly birzatlar geldi kella. ana shony yazmakchy bu yere.
bilshimiz yaly temmaki yagny chil...

Dowamy »

1284 3
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Kop wagt boldy

Hemmelere yalkymly salam.
birnache wagt bari aranyza gelip bilmedim. Dogrymy aytsam goresimem geldi shu sayty. taze agzalar kopelipdir. taze gelenlere hosh gelipsiniz, sapa gelipsiniz, dowletli mi ya-da dowletsiz,(ona ozuniz karar berin) gapa gelipsiniz.
yone barisini chata owrayipsiniza! dogrymy aytsam sonky yazylanlary okamadym, eli...

Dowamy »

1119 6
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Adminler

Adminler yada shahyr we yanyndakylar!manushgamy namemi atly agzanyn agzalygyny pozunsana!Name ucin pozanyzok.O pichem sinan akgyzyn tayy!Goy olar yaly gurrunleri beyleki sholar yaly adamlaryn toplanyan saytlarynda yazsyn!Yada e-mail adresini bilyansiniz!Shony shu tayyk yada menin e-mailime ugratmagynyzy sorayan!Yogsam onun bilen bu yerde gurleshmek...

Dowamy »

1061 0
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago

Täze agza

Maslahat

Dowamy »

1222 7
Köneler, drop_ tarapyndan 11 years ago