Work and Travel

Salam gadyrly agzalar.Tomusda USA gidip ishlemek ve inlisçani ösdürmek üçin Work and Travel dp bir programma bar. Turkiyedaki talyplara hayysh. Shona gitmek üçin Turkiye vize beryamika yada Turkmenistana gitmeli bolarmyka. Giden agzalarmyz bar bolsa pikirlerini yazsalar...

Dowamy »

1330 8
Köneler, agash55 tarapyndan 11 years ago

Soygude utus

Salam Dostlar Bu men Yazik. Siz ynanmarsynyz men omrumde birinji gezek ozoumun soyyan gyzyma soz aydyp gordum. Siz name pikir edyaniz bor ya-da yok diyyenir oyyanizmi. Ol mana bor diydi. Indi men duybunden uytgedim. Men soygin namedigine indi dusunip basladym.Men ozumi seyle bagtly duyyan. Dunyade soygi bar eken yone ony tapmak gerek. Men oz soygum...

Dowamy »

1465 18
Köneler, Yazik tarapyndan 11 years ago

Türkmenistanyň döwlet gurlyşy - Kontitutsiýa

Konstitutsiýa döwletiň ýokary kanunçylyk toplumydyr. Ondaky berkidilen kadalaryň we düzgünleriň döwlet dolandyryşygyna göni täsiri bar. Türkmenistanyň Konstitutsiýasy 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edildi.

Konstitutsiýa laýyklykda Türkmenistan demokratik, hukuk we dünýewi döwlet bolup, öz territoriýasynda hökmürowandyr we büti...

Dowamy »

3031 19
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Taze klipler 15/12/2007

www.tmtalyp.com adresine taze goşulan wideo-klipler
wagt: 16/12/2007
Dinlan, Lezzet, Alyn
Wepa Gurbanow - Yalnyz söygi

Dowamy »

1199 3
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 11 years ago

2007\'iň 10luklarytime jurnaly ýyl soňlap gelýäkä 2007in \'lerini saýlady.. şu ýerdäki ýazgyda
habarlar,aýdim saz, bilim, iş dünýäsi, tehnologiýa, sport we pop culture ýali umuman 50 kategoriýa boýunça..
olardan käbirleri..
top 10 website
top 10 oýun
top 10 kino film
top 10 oýlap tapyş

beýleki...

Dowamy »

1495 15
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago

Gurbanlik

Hemmelerin Gurban bayramlari mübarek bolsun!

Piçaginiz ganli bolsun nesip bolsa.

Bayrami nadip geçirmekçi bolyaniz?
men nesip önkice karim gasaplik etmekçi! İzindanam özümden gidyançam et iymekçi(üytgeşik görnüşleri).

Birem hinnildik bolan bolsa obani yatlardim.

Dowamy »

1870 29
Köneler, batyr tarapyndan 11 years ago

The lack of political choice does not seem to mean lack of fun

Türkmenistan barada üytgeşijek habarjagaz ekeni.

A night on the town - Turkmen
On a recent trip to Turkmenistan, the BBC\'s Natalia Antelava saw signs of a nation preparing to open up - and discovered a vibrant party scene in the nation\'s capital, Ashgabat.

A man working behind a bar in Ashghabat
Ashgha...

Dowamy »

2296 37
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

SORAGYM BAR???

1)Rowayat boyunca PALOWY kim oylap tapdy?

2)POROH(däri) nämeden yasalyar? Düzüminde esasy näme bar?

Dowamy »

1327 3
Köneler, aka_merw tarapyndan 11 years ago

Taze klipler 14/12/2007 tmtalyp.com

www.tmtalyp.com adresine taze goşulan wideo-klipler
wagt: 14/12/2007Dinlan, Lezzet, AlynArka-Dag Gruppa - Sähragül

Dowamy »

1592 1
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 11 years ago

Tanyslyga dowam

hindistan bilen baglansykly soraglarynyz bolsa arkayin cekinman berip bilersiniz men ozum maryly yagny bayramalili ugrum inlis dili we edebiyaty

Dowamy »

3725 66
Köneler, jankaka tarapyndan 11 years ago

Tanyslyk

salam every body hemmeler gowydyr insallah men kakajan hindistandan hyderabad saherinde aspiranturada okayan manuu uniw de su yil geldim bu yere on men yagny bu yil httu ny gutardym soraglarynyz bolsa arkayin berip bilersiniz

Dowamy »

2412 19
Köneler, jankaka tarapyndan 11 years ago

Sorag

Salam doslar size bir soragim bar Turkmenistanda hususu çaphana barmı havariniz barmi bar bplsa haysı velayatda adi name

Dowamy »

1142 3
Köneler, serkerde85 tarapyndan 11 years ago

Komek

Salam talyplar. Talyplar men turkmenistanin ekonomikası hakkında tez yali birzatlar tayinlamakchi shonun uchun hem turkmenistanin ekonomikasi hakında takık maglumat layp bilcek yerim nire bolup biler yagni bildiginiz haysambolsa bir sahipa yada bir merkez ... yone maglumatlar hay ayryntyly bolsa diyan jogabiniza garashyan .... Suvagtdan tanıryalkas...

Dowamy »

1229 7
Köneler, serkerde85 tarapyndan 11 years ago

Aşgabat agşamlary

Suraty aşakda jogap şeklinde goýjak:

Dowamy »

2777 23
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Hani Pikirlenip Gorun !

Salam talyplar men dun kitaphanada bir zatlar okap otyrkam su sozlem garsyma cykdy ve dogrusu bu sozlemin name dusundircek bolyanyna takyk bilip bilmedim sizin bu sozlem hakunda dusuncelenizi paylasip bilerinmi?Sozlem:ZENANLAR ECİZ YONE ENELER GUYCLİDİR

Dowamy »

1606 23
Köneler, ocean tarapyndan 11 years ago

öz işini gurmakmy yada başga birinini işgari bolmak

öye baran wagtyn \"gel barde 2 -3 milyon aýlyk bilen işlaber.Bariniň yagdayina göra erbet dal\"diýýaler.yöne sana göra problema bolan aýlyk dalde öz işiňi gurmak bolsa kyn yagdayda galyan.eger ene ataň pikirine gulak salan wagtyň kelländaki pikirlerden uzaklaşmaly bolýa, öz kelläňe görä hereket eden ýagdaýynda bolsa käbir işler gijä galýa(meselem:ö...

Dowamy »

2294 54
Köneler, turkmenbalasy tarapyndan 11 years ago

Yonekeyje sorag!!!


shu klibi seredip otyrkam kellame bir sorag geldi.
gyz mashgala ozuni shon yerine goyup gerse diyip.
siz nameler ederdiniz?

Dowamy »

1417 7
Köneler, serahsi tarapyndan 11 years ago

Taze klipler

www.tmtalyp.com taze goşulan klipler wagt: 12/12/2007
Dinlan, Lezzet, Alyn
Annageldi Kaýserili - Amangül (Toydan)

Dowamy »

1034 1
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 11 years ago

Mowzuk acmalymy ya onki mowzuklara kop agzalary cekmelimi?

sahypada kop taze mowzuk acylyar, ynha, men hem yanyrak nace taze mowzuk acdym.

Mowzuk acma barada: acmak ucin acmaly dal, muny hemmamiz onat bilyandiris!

Ozum-a mowzuk acjak bolsam:

1- ilki bn ozum onat bilmeli shol mowzugy;
2-ceshmeler bn hem delillendirip bilmeli;
3-gerekli maglumatlar...

Dowamy »

1387 13
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Türkmen dilindäki sahypalar we olaryň Türkmen telewideniýedir habar serişdelerine täsiri?!


Hawa, bilşiňiz ýaly, biziň şu sahypalar internet ulgamy arkaly dünýäniň dürli ülkelerindäki agzalaryň bir-birleri bilen bir habarlaşmagyna, Tm-däki täzelikleri öwrenmegine, tanyşlardan dost tutunyp, nätanyşlardan tanyş tutunmagyna, köp mowzukdyr söwdalarda-da maslahatlaşylyp, bu babatda amatly ýagdaýyň bolmagyna sebäp boldy şu wagda deňiç,...

Dowamy »

1163 3
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago