dashary yurtda okayanlara nesihat(satiriki goshgy)

Yat yurtda okayan her kishining her hili adamlardan alan maslahatlary we nesihatlary bardyr.. geling biz hem dahsary yurda gaytmakak dogan garyndashdan, dost yardan, alan owutlermizi paylashalyng we taze gaytjak bolyanlara we gaydanlara owut bereling, men satiriki shekilde bir goshgyjyk ishledim okap gorung sizem oz pikirleringizi hem aydyng..

Dowamy »

1227 5
Köneler, 11 years ago


Edep namys we ahlak

Otyryp pikirlenip görýän welin túrkmen yigidine gerek zatlang úçúsi edep, ahlak we namysmyka diýýän. Elebetde bu úç duýgy hemme halka hem gerekdir welin biziň nusgawy edebiýatymyzda we ene atamyzdan alan terbiýämizde has hem şu úç duýguny kemala getirýän faktorlaryng kändigini görýän. Siz name piker etýaňiz bular hakynda? Diňe biziň Túrkmen medeniý...

Dowamy »

1195 5
Köneler, 11 years ago


Ozime nesihat


dunya gelip kamil çykan adamzat,
Huday sanga echilipdir gozellik
akyl-hushyng, boy syratyng, kemalyng
şahyrlara ylham beryar gazallyk

sering, ruhyng pak tutmaga et gayrat
ylym öwren, jahyllykdan bol azat,
il gun uchin yasha, berjay et kan zat
ölengden song taryh galsyn yazarlyk
...

Dowamy »

1196 4
Köneler, 12 years ago