Balkanyñ guwanjy

Uly Balkanyň giňişlikleri
24.12.2011
Uly Balkanyň iň belent ýeri deňiz
derejesinden 1880 metr ýokarda
ýerleşýär. Bu belentlige
çykmaklyk her bir adamda
üýtgeşik we ýagty duýgulary
oýaryp, ajaýyp täsirleri
galdyrýar. Daglar Garagumyň
içinde beýgelip duran ada
meňzäp, gözel landşaf...

Dowamy »

574 1
Köneler, 8 years ago


Ertir.com

Oýanyñ! Ertir.com acylypdyr.

Dowamy »

7440 59
Köneler, 8 years ago


Kömek gerek! (halk pedagogikasy)

Salam, agzalar! Howwa, kömek gerek! Halk pedagogikasy barada informasiýa gerekdi. googa daýa ýüz tutdum weli işim köp diýär. inet signaly pes bolansoň gezelenç edip bilemok. Gaýrat edip bar ýeriniň linkini ýa-da şu ýere kopýa edip berseňiz minnetdar bolardym!
Halk pedagogikasy
Öňünden SAG BOLUŇ!

Dowamy »

1022 0
Köneler, 8 years ago


Salam!

Salam! Bagyshlañ, öwrenmek ücin acdym.

Dowamy »

586 5
Köneler, 8 years ago