salam doslar men ulalyp başlanym belli bolya irden turamda yaman kyn bolya azarlap turyan name etjegimi bilemok.sizde hem bolyamy. yada gowy düyş göryan owadanja gyz göryan düyşümde.birem mastrbasyon nahili zat bolya bilyanizmi. dine gyzlar etyami ony.çynym bilen sorayan yalnyş düşünman.gayrat edin.

Köneler, namediysem tarapyndan 13 years ago
    Djdawid 13 years ago
  • ana yylan:-) dogry aydya
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri