Bagt namede?

bagt namede? Durmushdaky her kimin yeke-tak magsady bagtly bolmakdyr.emma muny gynansak-da kopimiz elimizdaki bagty yitirenden son bilyaris.gelin,her kim un bagt name,shony yazalyng.sheytsek belki ilin arzuw edyan zadyna eyedigimizi,na derejede bagtlydygymyza goz yetirip durmushdan lezzet alarys. Menin un bagt---her gezek okuwdan gelemde mashgalamy...

Dowamy »

1369 30
Köneler, 10 years ago


Omruzaya

omruzaya yildizimiz...salam,talyplar.men bu gun ''men olsem-de,olmez,yashar asyrlar.men olsem-de,olmez yashar nesiller.meni yagsylykda yatlasa biri.omrumden razi men,diri men,diri!''diyip bizden ruhunyn yatlanmagyny isleyan,aramizdan juda,juda ir ve ayilganc olum bn giden shahyr zenanymyzy yatlasm geldi.gyzykly dal bolup biler,bagyslarsynyz.hayisim...

Dowamy »

1465 62
Köneler, 10 years ago