Atlary ?

Sizden hayş edyan, turkmen saytlaryň adyny yazyayyň.
Her kim oz bilenini ...

Dowamy »

711 5
Köneler, 9 years ago


Yylgyryş

Mugallymymy dinglap otyryn welin, bir soz aytdy, turbinadan bize garşy seredip, "ÝYLGYRYŞ ADAMYŇ RUHY ÝÜZI" hakykatdanam, kawagtlar yalňyşlygy duzedip bolmayandygyna gozum yetim, yylgyramda gozumden yaş payraya,

Dowamy »

617 1
Köneler, 9 years ago


Yylgyryş

Mugallymymy dinglap otyryn welin, bir soz aytdy, turbinadan bize garşy seredip, "ÝYLGYRYŞ ADAMYŇ RUHY ÝÜZI" hakykatdanam, kawagtlar yalňyşlygy duzedip bolmayandygyna gozum yetim, yylgyramda gozumden yaş payraya,

Dowamy »

826 10
Köneler, 9 years ago


Talapmy ?

Azmaga sezewar bolyan zatlar name ?
Ozumizi erkimize çaksiz goybermekmi yada durmuşyn talabymy.
Biz nadogry yaşayas öytyan, durmuş talap edenok azmagy, biz talap edyas, durmuşam biz bilen gidyar.
Diymek bizing goryan guduratlarymyz bize şayatlyk ederden kici bolyada ?

Dowamy »

903 21
Köneler, 9 years ago


Biz agzalar, yapylmagyna garşydyk.

Salam doganlar, dostlar.
www.biz.turkmenhalky.com daky "nbgm" agza şu saytdada barmyka,
şo saytyn yapylanyna gaty gynanyan entegem.
Giňligi duymak gerek.

Dowamy »

695 7
Köneler, 9 years ago


Nahili unslusiniz ?

Pikir ediň siz awtobus şürüjüsi, goreliň hany, siz awtobus surujisi bolup biljek derejede ünslimikaňiz, ilki aşakdakylary okalyň, yzyndanam, nahili unsludigimize bilelikde karar bereling :)
Awtobus yola duşende ilki içinde 32 adam bar, 1 nji duralgada 11 kişi düşdi, 9 kishi mundi, yzyndaky duralgada 2 kişi duşdi 2 kişi mundi, ondan soňr...

Dowamy »

1015 22
Köneler, 9 years ago