Chilim tashlamak isleyanlere ..

diýeli çilim çekmäni goýduňyz.. indem gün sanaýaňyz..näçe gün boldy.. näçe pul ekenom etdiňiz.. soňabaka bulaşyp başlaýa.. garaz hasaby ýitirýäňiz.. bärdäki site`iň kömegi bilen hemmesiniň hasabyny aňsatlyk bilen çykaryp bolýa.. ;)

ps: gerek adamlar badyrlaý araňyzda ;))

Dowamy »

1547 0
Köneler, 13 years ago


Filestube bilen islan zadyny tap! ;)


filestube bilen internetden avi, mp3, mpeg, rar, zip, wma, wmv formatlardaky aýdim, klip, dokument we ş.m zatlary aňsatlyk bilen tapmak bolýar

Dowamy »

1534 0
Köneler, 13 years ago


Garashsyzlyk ayinin oyun satyshy: 1.1 milyard $


şu ýerde berlen habara görä, 2007 Garaşsyzlyk aýynda Amerikada oýun we oýun apparatlaryň satyşy %73 köpelipdir. Geçen ýyl bilen deňeşdirňde (643 milyon) iki esse.


Nintendo 519.000 Wii satypdyr.
Microsoft 366.000 Xbox 360 satypdyr.
Sony 121.000 Playstation 3 satypdyr.

Dowamy »

1794 3
Köneler, 13 years ago


Nirede gije nirede gundiz?!

dunyan haysi boleginde gije nirde gundiz liginiz bilmegin ansat usuly.. shu yerde

Dowamy »

1454 1
Köneler, 13 years ago


basyrganyan)

eyyam nace gunden bari, her gije erbet duyshler goryan. hemmesem realistic, yagni basyrganyan.. bizar boldum, maslahat berip biljek bamy?? .. :(

Dowamy »

1780 7
Köneler, 13 years ago


Okuz

bir gole ullakan okuz bolupdir diyya, onson oban gyzlary koceden gecse utanan bolup, yashulilar gecse \'salowma\' diip, yashulilar bilen selalige turup, obada biri yogalsa otuny iyman ..

ehh pahyr nurishka(

Dowamy »

4621 35
Köneler, 13 years ago