diýeli çilim çekmäni goýduňyz.. indem gün sanaýaňyz..näçe gün boldy.. näçe pul ekenom etdiňiz.. soňabaka bulaşyp başlaýa.. garaz hasaby ýitirýäňiz.. bärdäki site`iň kömegi bilen hemmesiniň hasabyny aňsatlyk bilen çykaryp bolýa.. ;) ps: gerek adamlar badyrlaý araňyzda ;))

Köneler, Shazada tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir