salam talyplar.com men bu yerde kabir zatlar yazmakçy, soramakçy. kabir ynsanlar\" men durmuşymy tazeden başlajak\". telefon ulanyan bolsa \"Nomerimi üytgetjek\", ya bolmasa \"kabir dostlarym bilen aragatnaşygy kesjek\", garaz taze durmuş gurjak diyip aydyarlar. belkide olar durmuşyndan nagiledir, yada bir yerde jany yanandyr. şonun üçin diyyandir. men beyle adamlara kop gabat geldim. şeyle zat etmek mümkünmika? yagny tazeden durmuşa başlamak. siz name pikir edyarsiniz?

Köneler, baycom tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir